povratak na reference

Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

Farma 2010.

14. 04. 2010.

Osigurali smo stalnu opskrbu električne energije za reality show Farma. Budući da se Farma prenosi uživo svaki poremećaj u opskrbi električnom energijom doveo bi do prekida prijenosa pa smo od 20.03.-13.04.2010. instalirali agregat od 100 kVA i ATS sklopku koja bi u slučaju prestanka dotoka el. energije iz mreže automatski pokrenula rad agregata i osigurala daljnji prijenos emisije.

Instalacija je bila opravdana jer je bilo nekoliko nestanaka struje iz mreže ali prekida prijenosa nije bilo.

sačuvaj adresu ispis stranice