Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

D pojmovi

D1

Format za snimanje koji koristi 19-mm-wide ¾“ video vrpcu i digitalno komponentni video signal prema ITU-R BT.601-2 (CCIR 601*) standardu

D2

Format za snimanje koji koristi 19-mm-wide ¾“ video vrpcu i digitalno komponentni video signal prema SMPTE 244M* standard

D3

Format za snimanje koji koristi 1/2“ video vrpcu i digitalno komponentni video signal prema SMPTE 244M* standard

D5

Format za snimanje koji koristi 1/2“ video vrpcu i digitalno komponentni video signal prema

D9

Drugi naziv za Digital-S , digitalni S-Video (YC) format.

DAB

Digital Audio Broadcasting. Sustav u razvoju u Europe i Sjedinjenim državama koji će omogućiti odašiljanje signala kvalitete CD-a.

DAC

Digitalno analogni konverter. Uređaj koji konvertira digitalni logični signal u analogni linearni signal. Često se koristi u konvertiranju između analognih i digitalnih video i audio signala.

DAT

Digital audio tape. Sustav razvijan za snimanje i playback digitaliziranih audio signala uz zadržavanje kvalitete na razini CD-a. DV, DVCAM i ostali su srodni video digitalni formati. Sličan format se koristi u računalnoj industriji najčešće za pohranu podataka.

Data Compression

Proces razvijen kako bi se smanjio broj prijenosa poohranjenih dijelova informacija sa minimalnim efektom na kvalitetu signal. Višestruki algoritmi kao i specifični hardver se moće koristiti za kompresiju podataka, a svaki ima neke mane i vrline te najbolji izbor ovisi o namjeni za što se koristi.

Data Superimposition

Korištenje računalno generiranih red, green, blue podataka u video aplikacijama. Nametanje podatka preko video signala se provodi putem visokokvalitetnih dekodera boje koji konvertiraju kompozitni YC signal u RGB signal. Računalno generirani podaci koji su zaključani uz video izvor se nameću na RGB signal koristeći posebni ualz. Signal se može ponovo kodirati kako bi se uspostavio kompozitni Y/C signal koji uključuje računalno generirane podatke (grafike, text itd..)

dB

Decibel. Logaritamski omjer koji mjeri amplitudu i snagu signala, dozvoljava jednostavnu procjenu velikih i malih omjera.

DBS

Direct Broadcast Satellite.Direktno odašiljanje putem satelita, poznato kao i DTH- direct to home.

DCT

Discrete Cosine Transform. Jedan od algoritama koji se koriste u kompresiji podataka, Algoritam se često koristi u kompresiji slika i videa. (JPEG i MPEG)

Decimation

Digitalni način izuzimanja suvišnih pixela u slici. Postupak se često koristi za skaliranje slika.

Decimation Filter –

Filter ugrađen u sklop za izuzimanje kako bi se eliminirali ili smanjili neželjeni efekti tijekom procesa izuzimanja suvišnih pixela.

Decoder

Color Decoder.

Definition Of A Picture – Definicija slike

Skup preciznih detalja dostupnih na ekranu. Što je viša definicija slike ve i je broj detalja koji mogu biti prepoznati na ekranu. Detalji se prikazuju u najvišoj frekvenciji signala. Kao rezultat ograničenom odazivu frekvencije magnetnih vrpci i elektronskih sklopova namjenjenih procesu snimanja dio visoke frekvencije video spektra je često umanjen, što rezultira da se tijekom snimanja analognog videa gube detalji i narušava kvaliteta slike. Digitalne videovrpce su zahvaljuju i tehnici pohranjivanja digitalnog signala manje osjetljive na gubitak detalja.

Delay Correction

Prilikom prijenosa signala kroz elektronske sklopove ili koaksijalne kablove može doći do kašnjenja signala. Rezultat kašnjenja je često mutna slika. Moguće je ispraviti kašnjenje signala sa posebnim sklopom.

Demultiplexer (demux)

Uređaj koji odvaja više signala koji su bili spojeni sa uređajem koji se naziva multiplexer*. Demultiplexeri odvajaju digitalni video signal od digitalnog audio signala.

Differential Gain

Mjera nelinearnosti vezana uz pojačalo/procesor kompozitnog video signala. Mjeri se uspoređivanjem dvije jednake amplitude signala sjajnosti (chrominance) prenošenih na dvije različite (luminance) razine osvjetljenja. Razlika se mjeri kao postotak.

Differential Phase

Mjera nelinearnosti vezana uz pojačalo/procesor kompozitnog video signala. mjeri se usporedbom dvije jednake faze signala sjajnosti (chrominance) prenošenih na dvije različite (luminance) razine osvjetljenja.

Digital Disk Recorder

Relativno novi sustav prvenstveno namjenjen za potrebe postprodukcije za snimanje kratkih scena na digitalni disk (kao računalni HDD). Prednost ovog sustava u editiranju je brz pristup podacima na disku. Nekoliko digitalnih formata za pohranu podataka je u upotrebi, ali bez dogovorenog jedinstvenog standarda. Video editiranje koje koristi hard disk za pohranu se nekad naziva i nelinearno editiranje.

Digital-s

Digitalni video format koji je predstavio JVC. Format ej kompatibilan s S-VHS formatom. Tehničke specifikacije su vrlo slične DVCPRO formatu 4:2:2 kodiranje, 3:3:1 DCT kompresija i 50 Mbits/sec.

DIN

Deutsche Industrie Norme. Njemački sistem standardizacije usvojen od strane drugih država. Često korišteni audio i video DIN konektori.

Distortion – Distorzija.

U audiu se ovaj termin odnosi na neželjene promjene u formi signala, kada se čisti signal ubaci u pojačalo i izađe neharmoniziran uz dodatne tonove koji su prirodno povezani s originalnim tonovima. U audiu postoji više paterni distorzije –harmonijska,crossover, tranzijentna i intermodularna distorzija. Bez obzira na tip distorzije rezultat je neugodan za sluh. Video distorzija kao i audio distorzija je rezultat neprimjerenog rukovanja signalom i krajnji efekti su vezani uz stupanj osvjetljenja i sjajnosti prikaza slike kao što su loš kontrast, loša razina osvjetljenja, iskrivljena slika, pojačane ili slabe boej i snijeg. Cilj dobrog video procesora je kao i u audiu žica bez utjecaja na zvučnu sliku što neće utjecati na svjetlost, kontrast i dodatnu kvalitetu slike.

Distribution Amplifier

Uređaj koji distribuira jedan audio ili video izvor više video/audio za simultano snimanje ili monitoring. Kvalitetno pojačalo za distribuciju signala pojačava dolazeće audio/video signal kompenzira njegove gubitke (korištenjem npr. dugih kablova) i generira vieš identičnih bufferiranih i pojačanih izlaza, Distribucijska pojačala se najčešće koriste u studijima za snimanje gdje se višestruke jednake snimke generiraju iz istog izvora.

Dolby (smanjivanje buke)

Tehnika razvijena u Dolby(tM) laboratories koja poboljšava signa to nosie omjer snimke dizanjem razine specifičnih frekvencija prije snimanja i stišavanjem na originalnu razinu prilikom playbacka. Ovakav postupak automatski smanjuje bilo kakve smetnej koje su moguće kao rezultat procesa snimanja ili playbacka.

Dolby (surround)

Audio sustav razvijen u Dolby(tM) laboratories za kodiranje audio surround kanala na videokasete ili za upotrebu kinematografa. Analogni sustav dodaje tri dodatna kanala (centar i stražnji lijevi i desni) Moderni AC 3 sustav odjeljuje sve surround kanale. U oba slučaja je potreban specijalni dekoder kako bi se uspšostavili dodatni kanali.

Double-edge Enhancing

Pogledaj Enhancing.

Downstream Keying

Jedan od specijalnih efekata korištenih od strane generatora za specijalne efekte. Video slika je obojana sa umjetnim ili prirodnim bojama kao funkcija brightness pomoću generatora specijalnih efekata .Isprano nebo se može obojati kao svijetleće crveno i boje se prikazuju od svijetlije prema tamnijoj.

DR, DB

Razlika u boji signala vezanih za sustav modulacije boja SECAM.

Drop Shadow

Specijalni efekt koji dodaje umjetne sjene ili trodimenzionalne sjene u scenu ili u umetnuti objekt. Koristi se i u titlovanju.

Dropout

Djelomični gubitak video slike, najčešće vidljiv kao bijela traka što ej rezultat lošeg playbacka. Kako bi se uklonio taj efekt potreben je uređaj dropout compensator koji može nadomjestiti informaciju koja nedostaje an temelju okolnih pixela, polja ili linija.

DTV

Digitalna televizija. Predloženi standard za odašiljanje digitalnog video signala u SAD i Kanadi. Sustav je temeljen na MPEG 2 formatu. Vrlo sličan DVB-u.

Dubbing

Audio Dub.

DV

Digitalni video format predstavljen u SONY uređajima te korišten za izlaz digitalnih kamera ili VCR-a. DV format koristi specijalni komunikacijski protokol IEEE 1394( Firewire, iLink). Format je digitalni komponentni video format YUV. U PAL je temeljen an 50 fields/sec i 625 linija po frejmu uz sustav kodiranja 4:2:0. NTSC koristi 60 fields/sec i 525 linija po frejmu uz sustav 4:1:1. Audio dio DV formata je digitaliziran, ali nije komprimiran sa sampling omjerom od 44.1 kHZ@16 bita za dva kanala i 12 bita i 21kHZ za 4 kanala.

DVB

Digital Video Broadcast. Sistem za odašiljanje digitalnog video signala an području Europe. Sustav je temeljen na satelitskom prijenosu, kućnim prijemnicima, a video signal je MPEG-2*.

DVC

Digitalna video kaseta. Kućni i profesionalni format. DVC kasete dolaze u dvije velićine: mini i regularne. Mini 6.35 mm se može koristiti direktno sa VCR bez korištenja adaptera.

DVCam

Digitalni video format koji je predstavio SONY(tm). Format koristi DV kasete uz 4:1:1 shemu kodiranja uz izlaz od 25Mbit/sec. Kasete dolaze u dvije veličine 46-minutna za teren i 180 minutna za VCR.

DVCPro

Digitalni video format koji je predstavio Panasonic i Phillips. Korištene su kasete veličina 6.35mm i 0.5 inča. Pružao je stream digitalnih informacija brzine 25Mbita/sec uz dva nekomprimirana audio kanala.

DVD

Digital Versatile Disk (prijašnji naziv: Digital Video Disk). Video medij koji omogućuje playback video i audio materijala s digitalnog diska nalik CD-u. Korištena kompresija je najčešće MPEG. Audio sekcija je digitalno snimljena sa ranim shemama za surround zvuk kao što su AC 3. Svjetske zone su podijeljene kako bi se zaštitili proizvođači uz korištenje standarda PAL i NTSC. Nekoliko proizvođača je napravilo Multizone plejer koji čitaju oba standarda. Protekcija od kopiranja je ugrađena u medij kako bi se izbjeglo piratstvo i neovlašteno kopiranje materijala. Single layer DVD ima kapacitet od cca 4.7 GB dok double layer DVD iam kapacitet od 8.5 GB. DVD plejeri su dostupni i na računalima uz standardne postoje i DVD-i s mognućnosti brisanja i snimanja (DVD RW). Signal je sniman digitalno što omogućuje visok stupanj kvalitete i veliku brzinu pristupa materijalu.

DVE

Digitalni video efekti. Generator specijalnih efekata koji upotrebljava procesiranje signal Kako bi stvorio 2 ili 3 dimenzionalne wipe efekete.

DVI

Digital Video Interface. Sučelje koje se koristi za multimedijalne aplikacije gdje se računalno generirani text i grafike spajaju s video produkcijom za obrazovne, komercijalne ili potrebe postprodukcije.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice