Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

C pojmovi

Cable Equalization

Postupak koji kompenzira gubitak visokih frekvencija do kojeg dolazi radi korištenja dugih koaksijalnih kablova. Ekvilizacija se uobičajeno obavlja pomoću posebnih kontrola ili trimera postavljenih na pojačala ili switchere koji omogućavaju višestruke operacije kako bi se izjednačila različita dužina i kvaliteta kablova. Najbolje ju je učiniti na izvornom pojačalu na početku dugačkog kabla kako bi se očuvao optimalni omjer signala naprema smetnjama. Ekvilizacija je važna i za brze digitalne signale gdje se primjenjuje na kraju kabla i u ovom slučaju je automatska.

Cable Tv (catv)

TV sustav koji koristi kablove umjesto antena za prijenos tv programa i reklama. U mnogim državama kablovska TV (CATV) mreža se prenosi uz regularnu TV mrežu (MATV). Mnoge rkomercijalne stanice koriste kablovsku televiziju zbog jednostavnije kontrole i superiornije kvalitete slike. Uz to moguč je simultan prijenos stotine kanala putem CATV za razliku od MATV.

Camcorder

Kombinacija svojstva kamere i video rekordera u jednom uređaju. Omogućava jednostavno i simultano fotografiranje i snimanje. Dostupna je u gotovo svim video formatima VHS, VHS-C, Beta, (-mm, Hi-8, Super VHS, DV itd...

Camera

VIDEO CAMERA.

Camera Breakout

Jednostruki kabel za kameru može se koristiti za prijenos slijedećih signala:audio, video, DC, daljinsko upravljanje... Camera brakeout omogućava različitim signalima prijenos preko zajedničkog kabla.

Camera Supply

Za napajanje video kamere najčešće koriste vanjsko 12 VDC napajanje koje je ili u video rekorderu ili ga nosi kamerman na pojasu. 12 VDC napajanje mora biti kvalitetno jer često zbog manjkavosti dolazi do distorziranja slike, krivog prikazivanja boja i drugih smetnji na ekranu.

Cardioid

Vrsta mikrofona sa pick-up karakteristikama koje nalikuje sferi u obliku srca. Cardoid mikrofoni se koriste za aplikacije gdje su potrebne specifične pick-up karakteristike.

Ccd (charge Coupled Device)

Mikročip koji na matrici pohranjuje promjene o električnom naboju. Omogućuje pohranu analogne memorije na čip. CCD tehnologija se koristi u audiu kako bi se pohranjeni signal kasnije obnovio i kreira eko efekt putem delaya. U videu CCD je glavni mehanizam video kamere. Leće bacaju svjetlo na CCD koji se ponaša kao senzor i privremeno pohranjuje sliku. CCD su se koristili za pohranu video signala što je sad preuzeo RAM.

CCIR

Comite Consulatif International des Radiocommunications. Europski komitet u Parizu za kreiranje i odobravanje video i audio standarda. Zamjenjen sa ITU - International Teclecommunication Unionom.

CCIR 601

Parametri specifikacije za aplikacije komponentnog video signala (Y, Cr, Cb) u 4:2:2 sustavima, preporučen od strane CCIR sad poznatog kao ITU-R BT.601-2

CCIR 656

Definicija nožica paralelnog konektora, multiplexnih shema, synca, blanking perioda itd...

CCTV (closed Circuit Tv)

Zatvoreni televizijski sustav korišten primarno za komercijalne instalacije gdje se TV-video sustav koristi u kući. CCTV se najčešće koristi za sigurnosne, medicinske i edukacijske potrebe

CD

Compact Disk. Digitalni, optički medij za pohranu računalnih podataka, audia i videa. Audio CD-i su preuzeli primat od vinila budući da je kvaliteta audio CD-a vrlo visoka i gotovo neopterećena mehaničkim problemima vezanim uz vinile. U videu , CD-rom i CD-i s mogućnosti brisanja se koriste za multimedijske sadržaje, video editing i video snimanje s obzirom na visoku kvalitetu zapisa.

CDI

Compact Disk Interactive. Uređaj namjenjen širokoj potrošnji, kao i audio CD sa posebnim dodjeljenim hardverom za kompresiju. Omogućuje pohranjivanje veće količine podataka te podržava JPEG i MPEG standarde.

CDMT

Compressed Time Division Multiplex. Kompresijski sutav vezan na komponente boja korišten u BETACAM VTR-u. Dvokromatski signali su komprimirani i snimani u isto vrijeme kao i luminance (svjetlosni) signal.

CGA (color Graphics Adapter)

Zastarjeli standard razvijen od strane IBM-a za PC-e. Dozvoljava prikaz 4 boju od 16 u bilo kojem datom trenutku s rezolucijom od 320x200 linija. Pomoću CGA specijalnog hardverskog izlaza omogućavalo se editiranje video slike za specijalne efekte, animacije, titlove i ostalo.

Character Generator

Uređaj korišten u video produkciji za naslove ili titlove. Sličan PC word processoru omogućava korisniku mjenjanje vrste, veličine, boje fonta i ostalih parametara.

Chip-set

je skup nekoliko elektroničkih čipova namjenjenih izvršavanju specifičnih zadataka. Proizvođači VGA* kartica, matičnih ploča, multimedijskog hardvera i ostalog video hardvera koriste chip-set za izvršavanje specifičnih zadataka koji su integrirani u glavne zadatke.

Chroma Corrector

Uređaj koji se koristi za ispravljanje problema vezanih uz postavke sjajnosti boje u video signalu koje uključuju sjajnost i saturaciju boja, hue*, balans boja i šum boja*.

Chroma Key

Postupak moguć na kvalitetnim mixerima i generatorima specijalnih efekata koji dozvoljava zamjenu jedne video slike u predefinirano područje u drugoj slici.( Pogledaj Blue Key)

Chroma Noise

Smetnja u prikazivanju sjajnosti boja.Smetnja koja se manifestira u video slici kao obojeni snijeg. Nastaje zbog jednog od sliejdećih faktora. 1.Slaba sjajnost boja u video signalu
2.Previše boja koje stvaraju over-saturation
3.Nisko kvalitetna oprema kao što su videokazete iil loše dekodiranje boja.

Chrominance Level – razina sjajnosti boje

Razina sjajnosti boje. Razina boja u video slici se manifestira kao snaga i saturacija tonova. Što je veća chrominance razina boje su jače (jak signal stvara crvenu boju dok slab stvara rozu). Razina saturacije boja se može mjenjati uz procesore boje .

Clamping

Postupak koji ispravlja liniju po liniju video razina ili sync vezanjem uz predefiniranu razinu DC-a. te smanjuje razinu DC napona prilikom promjene izvora slike eliminirajući skok slike na ekranu, uz to akumilra smetnje niskih frekvencija i nestabilnost slike.Clamping također povećava dinamički raspon video pojačala.

Cliff Effect

Analogni signal se postepeno degradira sa dužinom kabla. Digitalni signal se ponaša drugačije što ovisi o opremi i vrsti kabla. Do određene udaljenosti je signal perfektan i nakon samo par metara može doći do potpunog gubitka signala koji što je poznato pod nazivom cliff effect..

Clipping

Proces za ograničavanje amplitude video ili audio signala. Ponekad je clipping vezan uz modulaciju i da bi se ograničila razina signala. U videu termin SOFT se koristi kada je svjetlosni signal ograničen dok se HARD termin koristi kada su ograničeni i svjetlosni signali - luminance i signali sjajnosti -chrominance. Kod overclippinga se signal distorzira što rezultira u neželjenim harmonicima.

Closed Captioning

Postupak dekodiranja textualne informacije prenošene uz video i audio informaciju. Dekodirani text je prikazan na dnu ekrana.

Color Bar

Umjetni video signal koji stvara obojene trake na ekranu kako bi se utvrdile referentne boje prije snimanja ili u svrhu podešavanja.

Color Burst

Nemodulirani signal koji se prenosi za vrijeme skeniranja linija kompozitnog video signala ili komponente „C“ Y/C signala. Koristi se za sinhronizaciju i određivanje referentnih boja .

Color Decoder

Uređaj koji dijeli video signal na komponente . Red, Green and Blue (R,G,B)

Color Difference

Komponentni video koristi Y (luminance – svjetlost) i dva različita signala R-y(red) i B-Y (blue) crvene i plave sadržaje signala. Razlika boja signala je dobivena i izračunate formulom pomoću koje se određuje udio svjetlosti u signalu plavih i crvenih dijelova video signala.

Color Field

Broj polja u color frame sekvenci(1 do 8 za PAL, 1 do 4 za NTSC.)

Color Frame

Set video okvira koji se razlikuju u standardnima odašiljanja (PAL, NTSC, SECAM) i koji se sastoji od određenog broja sekvencijalnih okvira sa različitim SCH fazama dok se prvi SCH okvir i signal boje ponavlja, PAL sekvenca se sastoji od 4 okvira u 8 polja, dok NTSC i SECAm se sastoji od 2 okvira u 4 polja.

Color Killer

Sklop koji onemogućava postupak koji se naziva color decoding u TV prijemnicima kada se radi o crno-bijelom prijenosu slike. Color killer sklop traži color burst signal i kada detektira njegovu odsutnost sklop se isključuje. Sklop je dodan TV prijemnicima kako bi se poboljšala kvaliteta crno-bijele slike zbog pokušaja TV-a da detektiraju informaciju o boji iz crno-bijelog signala što je rezultiralo krivim prikazivanjem boja.

Color Phase

Vremenski odnos video signala koji održava signal nijansi boja ispravnom. Informacija o bojama je enkodirana u video signal kao razlika vrha sinusa chrominance signala i color burst signala. Ako dođe do preklapanja signala tada je fazna razlika 0 stupnjeva. Ako se signali ne preklapaju color phase iznosi od 0 do 360 stupnjeva. Svaka promjena color phase održava promjenu na ekranu. Ukoliko se sinusni valovi zamjene za 180 stupnjeva tada su boje invertne.

Color Processing

Način promjene boja video signala. U prvoj fazi se video signal dijeli na crno-bijele i obojane komponente. Daljnja raščlamba signala u boji dijeli signal na osnovne komponente, crvenu, zelenu i plavu( R,G,B). Nakon korekcije boja signal se spaja u normalni video signal.

Color Processor

See CHROMA Corrector.

Color Space

Matematički način opisa informacije o boji.

Color Subcarrier

Standardni monokromni video signal mora sadržavati dodatnu modulacijsku frekvenciju veze bočnog opsega kako bi sadržavala informaciju o boji. To su prijenosnici komponente boja video signala koji određuje intenzitet boje u PAL i NTSC standardima. Kada su prijenosnici ograničeni unutar video signala boje su slabe i blijede. Sustav je malo kompliciraniji od tog budu i da prijenosnici boja PAL i NTSC sustava sadrže simultanu informaciju o plavoj i crvenoj iz kojih se izvodi daljnjim procesiranjem dekodera RGB signal, Frekvencija prijenosnika u PAL sustavu iznosi 4.43 dok je za NTSC 3.58 MHz. Najviša trazina frekvencije luminanca (osvjetljenja) je limitirana na 4MHz za PAL i 3 MHz za NTSC kada se koriste jednostavni analogni filteri.

Color Temperature

Pokazatelj nijanse boja. Termin je dobiven iz fotografije gdje se spektar boja temelji na usporedbi nijansi dobivenih zagrijavanjem metalnog tijela i određuje se od crvene do plave boje koja je najtoplija. Izraženo je u stupnjevima Kalvina.

Colorization

Postupak koji omogućuje bojanje crno-bijele ili slike u boji sa umjetnim bojama.

Comb Filter

Sklop dizajniran za razdjeljivanje Y i C iz kompozitnog video signala. Standardni sklop koristi analogni bandpass i bandstop filter što rezultira u nečistoj separaciji osvjetljenja i prikazivanju boja uz promjene nijansi. Comb filter je digitalni postupak odvajanja Y od C temeljen na „češljanju „ signala.

Communication Protocol – Komunikacijski protokol

Softverski protokol koji povezuje više uređaja i omogućuje im međusobnu komunikaciju. Komunikacijski protokoli se koriste između računala i VCR-a ili kontrolera za editiranje omogućavajući im dvodirekcijonalnu vezu komunikacije. Povezane jedinice koriste posebne konektore uz softver i protokol.

Component Digital

Digitalna forma komponente analognog signala

Component Video – Komponenti video

Jednostavan kompozitni video signal sastoji se od informacije o osvjetljenju, boji i syncu u jednom kanalu za prijenos. Kada se obavljaju opreacije kao što su poboljšanje video slike ili specijalni efekti putem kompozitnog video signala dolazi do narušavanja kvalitete boja uz povećanje rezolucije slike. Kako bi se postigao maksimalna kvaliteta, profesionalna oprema koriste komponente koje dijele video signa u više kanala, RGB dijei signal na red, blue i green iuz sync komponente. YUV sistem koriste razičite komponente: osvjetljenosti + sync uz razliku red/blue. Super video Y7C Super VHS i Hi-8 dijele komponente osvjeteljenja (Luminance) i sjajnosti(chrominance) Različiti tipovi opreme su namjenjeni različizim formatima i svaki posjeduju neke prednosti i mane.

Compression

Postupak kojim se smanjuje bandwith digitalnog signala kako bi mogao prenositi kao DTV signal. 6 MHz bandwith zahtjeva kompresiju signala na 20 Mbits/sec.

Contour - Kontura

Naglašeni rub koji definira video ili računalno generiranu sliku.

Contrast - Kontrast

Kontrast je funkcija razlike u intenzitetu prikaza između najtamnijih i najsvjetlijih djelova slike. Kada je kontrast visok slika sadrži oštre bijele i crne tonove. Kada ja niza na slici su prikazane samo varijacjie sivih tonova. Do prevelikog kontrasta može doći zbog nepodobne rasvjete ili fotografiranja po jakoj sunčevoj svjetlosti. U ttim slučajevima slika se može ispraviti koristeći video procesor. Isto tako se slika može pojačati ako niej bila dovoljno jaka rasvjeta prilikom snimanja.

Contrast Mixing

Način spajanja dva video slike koristeći generator specijalnih efekata ili video mikser. Zadržavajući puni kontrast slike ovaj proces ne omogućuje novoj slici da premaši predefiniranu amplitudu čime se štiti kvaliteta slike.

Coupling

Ili uparivanje je način komunikacije između dva uređaja ili signala. U audiu i videu coupling može biti direktni – koristeći DC coupling , putem kapacitatora- AC coupling ili koristeći transfomatore . Induktivni coupilng ili pomoću opto uređaja ili preko odišljiča za radio frekvencije.

CR, CB

Razlika digital red i digital blue signala.

Cross Fading

Termin koji se koristi prilikom editiranja videa i audia kako bi se opisao postupak gdje se jedan signal postepen smanjuje dok se drugi signal postepenu ubacuje dok u potpunosti ne zamjeni prvi signal.

Cross Planes

Digitalni video efekt koji prikazuje više slika koje se prikazuju na više stupnjeva (plane): Stupnjevi mogu biti paralelni, križajuči, ovisni ili u bilo kojoj drugoj geometrijskoj formi ili vezi.

CROSSTALK

Smetnja jednog signala prilikom prilagođavanja elektormagnetskoj ili elektrostatičkoj energiji. U audiu dolazi do crosstalka zbog propuštanja signala između dva kanala ili različitih ulaza. U videu dolazi najčešće u dvije kategorije /luminance/sync crosstalk i chroma crosstalk. Kada nastaje u videu slika iz jednog izvora se prikazuje preko druge slike. Što je veća frekvencija signala veća je opasnost od ove pojave.

CRT

Cathode Ray Tube. Vakumska lampa koja stvara svjetlost te se aktivira kada elektronske zraka dotakne njenu unutrašnju površinu. CRT se koristi za prikazivanje slike u video monitorima, TV-u, računalnim monitoriam i drugima. CRT je postepeno zamjenjen sa flat displayima kao što su LCD/TFT, Plasma i ostali moderni ekrani.

CV

Composite Video

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice