Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

P pojmovi

PAL

Europski TV standard emitiranja koji sadrži 625 linija po frejmu i 50 frejmova po sekundi. Kompleksniji od NTSC-a s boljom vjernosti reprodukcije boja i rezolucijom.

Palplus

Widescreen TV standard (16:9 format) korišten u Europi za dobivanje bolje slike na ekranu. Koristi specijalnu tehnologiju za boju i kanal prijenosa svjetline te sliči HDTV formatu.

PCX

Grafički format razvijan od strane Zsoft Corp. Format je temeljen na raster tehnologiji i podržava jednobojne i 24-bitne (16 million boja) grafike.

Pedestal

Mali preklop DC-a unutar video signala kojim se odvaja aktivni video od black levela. Koristi se kao referenca u standardnom video signala za određivanje bijelih i sivih nijansi. Kroisti se samo u NTSC standardu.

Pict/pct/pic

Najpopularniji grafički format za Macintosh. Temeljen na bitmapu podržava od jednobojnih do 24-bitnih ( 16 mil.boja) grafika.

Picture Border Softness

Rub nastao kada se jedna slika umeće drugu sliku u posebno predviđeno i dizajnirano mjesto pomoću generatora specijalnih efekata. Rub se moće editirati kako bi se bolje uklopila slika.

Picture Element / Pixel

Najmanja „točka“ na ekranu TV-a ili monitora koja se najčešće sastoji od trobojne točke red, green i blue. Broj PIXELA je mjera maximalne rezolucije ekrana.

Picture Sharpness

Količina detalja u video slici. Slika je oštra kada sadrže sve detalje, mikrokontraste, tanke rubove sl. Često se oštrina gubi prilikom snimanja. Napredna video oprema u mogućnosti je poboljšati neke dijelove kao mikrkontraste. Potencijalni gubici oštrine koji utječu na kvalitetu slike se automatski kompenziraju za virjeme video obrade. Oštrina slike je subjektivna, ali je moguče izmjeriti omjer signala (oko 2 Mhz) visoke i niske frekvencije.

PIP

Picture-In-Picture. Slika u slici. Digitalno metoda umetanja jedne slike u drugu u svrhu stvaranja specijalnih efekata ili simultani monitoring višestrukih video slika na jednom ekranu.

Pixel

Najmanja „točka“ na ekranu TV-a ili monitora koja se najčešće sastoji od trobojne točke red, green i blue. Broj PIXELA je mjera maximalne rezolucije ekrana.

Playback

Postupak prikazivajna video izvora na monitoru. Za vrijeme playbacka procesori obavljaju poboljšanja videa i umeću u signal kako bi ga ispravili ili promijenili.

Porch - Front/back

Kratki vremenski period od nekoliko mikrosekundi prije i nakon sync pulsa koji je dio perioda zatamnjenja koji se prenosi na blanking signalu. Koristi se za clamping budući da ne sadrži vidljivu informaciju o slici.

Posterization – Posterizacija

Konverzija standardne video slike u sliku koja se sastoji od par jednobojnih polja. Potpuno se uklanja gradacija boja i svjetline. Rezultat je sirova slika nalik posterima ili strip tehnici.

Post-production ili postprodukcija

Svo editiranje koje se obavlja sa sirovim video mateirjalima u studiju nakon snimanja. All the editing work done with the video crude material in the studio after filming.

Pr / Pb

Razlika u signalu za prijenos boje.

Pre-enhancement

Čest je slučaj da se s navikom na korištenu video opremu korisnik privikne na njene manjkavosti i ne primjećuje više gubitak kvalitete videa. Pomoću pre-enhancment opreme se može povratiti originalni signal.

Preview Bus

Standardna funkcija na boljim generatorima specijalnih efekata koji dozvoljava korisniku funkciju pretpregleda svih odabranih efekata prije konačne obrade.

Primary Colors

Osnovne boje korištene u TV i video sustavima - Red, Green i Blue.

Processing Amplifier (procamp)

Uređaj koji je dizajniran kao bi promjeni parametre video i audio signala.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice