Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

G pojmovi

Gamma

Svjetlost emitirana iz CRT-a nije linearno proporcionalna razini električnog signala koji ju pokreće, uz to nastaje distorzija slike uz gubitak linearnosti kontrasta. Ova nelinearnost se izražava exponencijalnom funkcijom naziva Gamma.

Gamma Correction

Postupak korišten u video i računalnoj grafici kako bi se ispravili mikrokontrasti unutar slike i svjetlosti. Gamma korekcija može izmjeniti omjer svjetlosti ili boje.

Ganged Fadingv

Kada se dva signala kao video i audio istovremeno obrađuju, potreban je simultani fading koji se naziva i ganged.

GEM

Grafički vektorski format kroišten u DTP i grafičkim aplikacijama.

Generation - generacija

Broj koraka pri duplikaciji mastera i kopije. Druga generacija je kopija je kopije originalnog mastera.

Generation Loss

Kada se duplicira master analogne videovrpce, druga generacija kopije je inferiornija kvalitetom u odnosu na master. Ovaj gubitak kvalitete se naziva generation loss, vidljiv je kao distorzija, gubitak detalja, prikaz netočnih boja itd... Ograničen frekvencijski odaziv video i audio magnetske trake i nesavršenosti u elektronskim sklopovima su glavni razlozi zbog kojih dolazi do ove pojave. Određenim video uređajima i opremi je cilj poboljšanje slike i smanjivanje ovog problema. Visoko kvalitetni video procesori poboljšavaju video signal kako bi prevazišli ovu pojavu. Digitalne video snimke su uglavnom imune na generation loss, ali su podobne za razvijanje problema vezanih uz sinhronizaciju i nestabilnost slike.

Genlock / Genlocking

Sustav koji sinhronizira i usklađuje bitove dva video signala, Genlocking omogućuje mixing, cross fading, generiranje specijalnih efekata između dva signala. Video kamera može biti povezana (genlocked) s drugom kamerom preko Genlock konektora. Sve profesionalne kamere sadrže tu opciju.

Graphic File Format

Grafičke video i računalno generirane slike se mogu pohraniti na disk pomoću nekih standardnih formata. Svaki format ima prednosti i mane, te bi se korisnik trebao odlučiti s obzirom na daljnju upotrebu koji će format koristiti. Popularni formati su TIFF, GIF, PNG; EPS, JPEG i ostali...

Graphics Coprocessor/Accelerator

Mikroporocesor instaliran na računalnu grafičku karticu koji obavlja glavninu grafičkih zadataka. Budući da grafički koprocesor obavlja samo zadatke vezane uz grafiku , brzina obavljanja zadataka je vidno ubrzana te su moguće operacije vezane uz prikaz računalnih grafika.

Grafički program

Računalni program koji kreira i prikazuje simbole, crteže i text na računalnom monitoru. Specijalni hardver može konvertirati računalne grafike iz takvih programa u video signal. To omogućuje dodavanje grafičkih materijala u video prezentacije, dodavane specijalnih efekata i sl.

Ground Loop

Smetnja koja se u video prikazuje na ekranu kao vertikalne trake. Nastaje kada se dva elementa u sklopu ili dva spojena različita uređaja dobiju referentni signal uzemljenja iz različitih izvora. Razlika u voltaži stvara ovaj looš i nastaju smetnje u signalu. Posebna izolacija uređaja je potrebna kako bi se ispravio ovaj problem, Ground loop je problem koji postoji i u audiu gdje se pojavljuje kao oscilacija niskih frekvencija poznat kao i „hum“. Neki audio problemi vezani uz ground loop se mogu ispraviti sa pravilnim spajanjem kablova za uzemljenje.

Group Delay

Dolazi prilikom korištenja opreme loše kvalitete gdje u sklopu postoje varijable kašnjenja u prijenosu informacija. Rezultat je distorzija slike. Loši procesori mogu imati veliko kašnjenje prilikom prijenosa informacija o crno-bijelom ili signalu boja što rezultira dupliranjem slike. Kvalitetni procesori kompenziraju i ispravljaju nastanak ovakve anomalije

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice