Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

L pojmovi

Layer Ii

Podskup audio dijela signala MPEG-1 i MPEG-2 standarda. Varira od 32-384 Kbits/sec, i sampling od 16-48 kHz.

LCD

Liquid Crystal Display. Ekran temeljen na tehnologiji tekućih kristala. Prednosti LDC ekrana su mala potrošnja energije i mala cijena u masovnoj proizvodnji. Prva široka primjena LCD sustava je bila u digitalnim ručnim satovima. S predstavljanjem nove tehnologije TFT LCD displaya, kvaliteta slike je počela sličiti onoj na CRT ekranima uz dramatično poboljšanje svjetlosti i kontrasta i smanjivanje cijena LCD-a što je uzrokovalo gotovo potpunu zamjenu standardnih CRT monitora s LCD TFT ekranima.

Line Compensation

Linijsko pojačavanje/kompenzacija videa se koristi kako bi se kompenzirao gubitak visokih frekvencija uzrokovanih prijenosom video signala preko velikih udaljenosti. Pad kvalitete slike se vidi kao gubitak detalja i distorzija prilikom prikazivanja boja.

Line Doubler/ Quadrupler

Uređaj koji konvertira video signal u računalni signal visoke frekvencije. Primarna namjena je prikazivanje signala na VGA monitorima ili putem DATA projektora. ADC se primjenjuje na video signal putem RAM memorije, dodavanjem linija i mjenjanjem podataka radi upotrebe skenera visokih frekvencija koje koriste računala. Nakon toga se signal propušta kroz DAC kako bi se dobio analogni signal. Dobivana slika je veće kvalitete i Doubler koristi interpolaciju uz dodavanje linija kako bi se povećala kvaliteta slike. Linijski Quadrupler je ekstenzija Line Doublera koja dodaje duplo više linije u video signal visoke rezolucije 1024x768 ili veće. Funkcija mu je suprotna funkciji Video Scan Convertera.

Line-up

Testni signal koji se sastoji od audio i video signala i snimljen je na početku trake, te se koristi kao referenca za buduća snimanja ili playback.

Lna/lnb

Low Noise Amplifier / Low Noise Block down-converter. Oprema za pojačavanje signala koristi se za mjenjanje frekvencija prije ulaska signala u satelitski prijemnik.

Load Resistance

Impendacijski otpor pravilno terminiranog kabela na signal. U slučaju signala visoke frekvencije uparivanje signala i kabla je iznimno bitno kako bi se spriječila degradacija signala. Uobičajeni otpor kabla u video primjeni iznosi 75 ohma,a ako uparivanje nije točno dolazi do distorzije slike, gubitka boja i ostalih grešaka pri prikazivanju slike. Otpor na izvoru treba biti jedna otporu kabela i tereta.

Logo Generator

Uređaj koji služi za emitiranje i video produkciju radi generiranja i prikazivanja loga na ekranu. Logo koji ej grafički simbol se pohranjuje u ROM (read only memory) čip te se veže po zahtjevu na video sliku. U današnje vrijeme klasično generirani logo je zamijenjen sa računalnim logom enkriptiranim u video sliku pomoću opreme za Genlocking*.

Looping

Termin korišten za opisivanje spajanja serijskog video signala sa više video uređaja ( pojačala, monitori i sl.) . VCR je spojen na pojačalo koje sadrži konektor za video ulaz i loop izlaz. Kada se signal prenosi iz primarnog uređaja preko ulaznog spoja on se ulitava kao neprocesirani signal kroz izlazni loop konektor u drugi uređaj. Zauzvrat potpuno jednaki signal se šalje trećem uređaju koje je spojeno sa drugim uređajem. Ovakvom tehnikom je omogućeno spajanje više uređaja.

LTC

Longitudinal Timecode. Sustav koji se koristi za snimanje Timecodea* na medij.

Luma Noise

Smetnja koja se prikazuje na video slici kao bijeli snijeg. Rezultat je jednog ili više čimbenika kao što su: slab signal, nekvalitetan uređaj za reprodukciju videa, slaba kvaliteta medija, upotreba dugih kablova bez kompenzacije, prljavština na glavi video rekordera ili prekomjerno poboljšavan video signal. Visoko kvalitetni video precesori ne stvaraju Luma noise budući da nude kvalitetno unapređivanje slike bez žrtvovanja njene kvalitete. Jednostavno eliminiraju snijeg prisutan na loše snimljenim kopijama i omogućavaju snimanje čiste i kvalitetne kopije.

Luminance – kanal za prijenos svjetlinev

Video signal sadrži luminance (kanal svjetline), chrominance(kanal za prijenos boje) *, i sync*. Luminance je fotometrička mjera svjetlosti video slike. Kada je stupanj kanala za prijenos svjetline visok slika je svjetla, a kada je nizak slika je tamna. Luminance je i crni odnosno bijeli dio slike. Promjena razine chrominance (kanala za prijenos boje) neće utjecati na svjetlost slike.

LUXv

Metoda koja se koristi u fotografiji za mjerenje intenziteta svjetlosti i radi usporedbe osjetljivosti kamere. (1 Foot-candle =10.76 Lux).

LZW

Lempel, Ziv i Welch. Metoda kompresije i kodiranja kojom se analizira datoteka.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice