Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

I pojmovi

I,Q

Funkcija vezana uz razliku u bojama NTSC signala.

I2C

Naziv porta i protokola korištenog u industrijskim i konzumerskim elektroničkim uređajima. I2C portovi su relativno spori i zbog tog su pogodni za generiranje kontrolnog signala.Prednost ovog signala je njegova jednostavnost.

IDTV (EDTV)

Improved Definition Television (Enhanced Definition TV). Ovaj standard nalikuje HDTV-u po kvaliteti prikaza bez kompleksnosti HDTV sustava. Poboljšana kvaliteta slike je postignuta pomoću obrade koje obavlja reciever.

IEEE 1394 Firewire i/ili (iLINK)*

Preporuka za univerzalno sučelje i protokol koje je razvio Apple i objavio Institute for Electrical and Electronics Engineers. Ovaj standard omogu uje brzu interakciju između digitalnih kamera, VCR-a, CD-romova, hard diskova i ostalog hardvera. Prijenos podataka od 100Mbit/sec se jednostavno postiže uz sinhronizaciju audia i videa. Standard dozvoljava "hot swapping" ulaza i izlaza.

If Loop

Ulaz i izlaz IF sklopa koji imaju RF modulatori kada se IF konvertira /modulira u RF.

IFF

Skraćenica za Interchange File Format.Grafički format za Amiga računala.

IM

Intermodulacija – distorziaj ili buka. Neželjena forma distorzije generirana pomoćžu nelinearnog pojačala koje simultano obavlja prijenos više različitih signala.

Impedance Matching – uparivanje impendancije

Prema video signalu se treba odnosti sa posebnom pažnjom budući da pravi RF signal se prenosi po velikom spektru frekvencija od DC (0 Hz) do nekolikol Megaherca. Video uobičajeno koristi 75 Ohmske kablove.Ulazna i izlazna impendancija mora biti podešena na 75 Ohma. Ako je izlazna impendanca video izvora ili ulazna impendanca prijemnika nije podešena na 75 Ohma mnogi problemi se mogu pojaviti.Razina signala neće biti na razini i izgubiti će se visoke frekvencije, detalji kao i informacije o boji. Dodatno moće doći do nestabilnosti slike, oscilacija kao što je snijeg i prikazivanja ghost slike.

Intelsat

International Communication Satellite Organization.

Interactive TV

TV sustav koji koristi TV/Kablovsku mrežu za dvosmjernu komunikaciju. Putem TV korisnik može gledati VOD- Video On Demand, prognozu, naručivati artikle i sl.

Interlacing

Sustav razvijen za televiziju kako bi mogao prenositi više kanala putem vezi za odašiljanje signala. Smanjuje potreban bandwith za prijenos signala tako što prikazuje svaki video frejm prepletanjem dva slikovna polja (interlacing). Jedno polje prenosi parne video linije dok drugo obavlja prijenos neparnih video linija. Interlacing uzrokuje određenu razinu vidljivog flickera koji nije primjetan u live videu. Flicker je više primjetan u PAL standardu budući da je kod PAL-a frekvencija vertikalnih linija 50 Hz i dva polja od 25 Hz se prikazuju jedno nakon drugog. Koristi te i u računalnoj grafici gdje se visoke rezolucije mogu prikazivati na jeftinijim monitorima uz pomoću prepletanja slikovnih polja slike. Prilikom prikaza statičnih slika, i računalno generiranog texta i grafika konvertiranih u video interlacing uzrokuje primjetan flicker efekt koji mnogi proizvođači pokušavaju eliminirati povećavanjem dozvoljenog broja vertikalnih polja u PC monitorima na 70 Hz i više.

Intermediate Frequency (if) – napredne frekvencije

Frekvencije u kojima se signalni val mjenja na lokalanoj razini kao napredni korak u prijenosu ili konverziji iz jedne frekvenciej u drugu. U TV prijenosu video signal se modluira u RF signal putem privremene IF faze.

Interpolation - interpolacija

Termin korišten u digitalnom videu za stvaranje novih pixela putem matematičke usporedbe s najbližim pixelom. Suprotan je postupku izuzimanja Decimation*. Često korišten u DAC-ovima akko bi olakšao analogno filtriranje.

IRE

(INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS, North America)Koritsti se i za označavanje video mjere. U NTSC "0" IRE je referenca za blanking level- zamračenje, sync je na -40 IRE i vrhunac prikazivanja bijele boje iznosi 100 IRE.

ITU

International Telecommunications Union.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice