Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

H pojmovi

Hard Disk

Medij za masivnu pohranu digitalnih podataka korišten u računalima, audiu i videu.

HDTV

High Definition TV. Više standarda je predstavljeno za HDTV, čije su glavne karakteristike velike rezolucije na posebnim TV ekranima. Postoje dva standarda HDTV-a analogni i digitalni. Analogni sustav se koristi u Japanu, dok su SAD i Europa preuzele digitalni sustav. Neke TV kuće već prenose HDTV signal, Odašiljani format HDTV-a je 16:9 u usporedbi s klasičnim 4:3 signalom.

Helical Scan

Metoda snimanja video informacija na VCR vrpce, vrpca je skenirana spiralnim načinom umjesto horizontalno ili vertikalno što rezultira većom brzinom skeniranja.

Hi-8

Y/C video format je sličan Super-VHS. Predstavio ga je SONY(tm) i koristi 8mm videovrpce. Kvaliteta slike je vrlo visoka, a camcorderi koji koriste ovaj format su mali i jednostavni za korištenje što pogoduje amaterskom i poluprofesionalnom korištenju.

Hi-color

Napredni računalni grafički format koji prikazuje 32.000 ili 64.000 boja simultano na ekranu pri rezoluciji ekrana 640x480.

Hiss (Piskutavi šum)

Primarna pozadinska buka u audiu koja dolazi od sklopova pojačala ili zbog magnetizma vrpce. Postoji više metoda za smanjenje noise reduction* kao što su Dolby(tm), DNR (Dynamic Noise Reduction), DNL (Dynamic Noise Limiter), i sl.. Prilikom video prijenosa hiss se pojavljuje kao snijeg na ekranu.

Horizontal i Vertical Sync Pulses

Sync signal je kratki impuls na početku svake video linije pomoću koje se odvija horizontalno skeniranje monitora čime se dobija sinhronizira i točna slika. Sync signal se prenosi u dijelu video signala gdje nema vizualnih informacija o slici. Kako bi slika bila stabilma potreban je horizontalni i vertikalni sync.

Horizontal Tilt

Linijska distorzija, koja pomiče bijele rubne linije. Prikazuje se na ekranu kao crno bijele isprekidane linije koje stvaraju mutnu sliku na ekranu. Rezultat su slabog pojačala i lošeg odziva donjih frekvencija.

HSI

Hue, Saturation i Intensity. Nijansa boja, zasićenje i intenzitet prikaza. Predstavlja prikaz boje u slici. Ova mjera koristi polarne koordinate. RGB paleta boja je temeljena na Cartesian koordinatnom sustavu.

HSL

Hue, Saturation i Lightness. Nijansa boja, zasićenje i svjetlost. Mjera slična HSI.

HSV

Hue, Saturation i Value. Nijansa boja, zasićenje i vrijednsot. Mjera slična HSI.

HUE (Ili Nijansa)

Je dominantna valna duljina koja razlikuje boje. U NTSC standardu greške u nijansama su češće nego u PAL standardu zbog lošijeg sustava kodiranja boja. Video procesori su glavni uređaji za pilagođavanje i ispravljanje pogrešnog prikauzivanja nijansi boja.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice