Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

M pojmovi

MAC

Multiplexed Analog Component video. Ovaj sustav koristi jednsotruki koaksijalni kabel ili bilo koju jednostavnu vezu za prijenos komponentog videa.

Matrix Switching

Audio video matrix sklopka je uređaj koji nalikuje telefonskoj rasklopnoj sklopki. Skup elektroskih sklopki koje usmjeravaju veći broj audio-video signala prema jednom ili više izlaza. Često sadrži više učaza koji se mogu usmjeravati prema raznim kombinacijama izlaza simultano.

Matv

Master Antenna TV. Klasičan sustav za emitiranje i primanje TV programa.

Measurement Of Audio Level – Mjera audio stupnja

U procesu snimanja zapisa pravilno stupnjevanje audio levela je kritičan faktor. Ako je prenizak nepovoljan je omjer signala naspram smetnji. Preciznim mjerama audio stupnja se postiže pomoću VU-metara ili LED bar grafičkih pokazatelja.

Mesecam

Modificirani SECAM standard za države bliskog istoka..

Microphone Amplification

Uređaj koji konvertira zvučne valove u električne impulse. Kvalitetni mikrofoni obično koriste nizak stupanj signala. Hi-fi predpojačala su najčešće potrebna kako bi se signal povećao na dovoljnu izlaznu razinu prije nego se pusti u glavno pojačalo gdje će se obraditi kao regularni audio signal. Predpojačavanje signala mikrofona se postiže uparivanje impendance s pretpojačalom.

Microphone Impedanca

Za postizanje izlaznog signala najveće kvalitete, impendanca mikrofona treba se upariti s onom pretpojačala. Impendanca mikrofona može varirati od nekoliko ohma do par megaohma.

MII

Profesionalni video format koji koristi ½ \\\'\\\' videovrpce od metalnih čestica uz komponentni video za snimanje i playback.

Mjpeg

Pokretni JPEG. Svaki frejm/polje je komprimirano prema JPEG standardima i sekvanca je prikazana kroz sekvenciranje JPEG frejmova. Sustav pruža iznimnu kvalitetu uz minimalne smetnje, ali zahtjeva kvalitetan i jak hardver.

Moire

Neželjeni video efekt koja se prikazuje na ekranu kao titrajuće linije Nastaje u analgnom videu kada visoka frekvencija luminance informacija stvara udare boje zbog nedovoljnog filtriranja kanala svjetline (luminance) i manjkavosti monitora. TV dekoder boje krivo tumači primljeni signal kao kanal za prijenos sjajnosti boje (chrominance) i stvara neželjene efekte u slici.

Morphing

Digitalni efekt između dvije ili više slika gdje se jedna preklapa i transformira u drugu. Efekt se često koristi u filmovima i video produkciji i zahtjeva kvalitetan hardver.

Mpeg-1

Sustav za kodiranje pokretne sliek i zvuka. MPEG-1 se najčešće koristi za CD audio i video.

Mpeg-2

Skup definicija za digitalno komprimiranje audio i video signala za prijenos i playback. Ovaj standard se koristi i u digitalnoj TV i kao DVD format.

Mtbf

Mean Time Between Failures. Termin koji označava mejru pouzdanosti uređaja ili medija.

Multiburst

Testni video signal koji se satoji od sinusoidalnih udara velikih frekvencija. Najčešće se koristi za testiranje i podešavanje video opreme.

Multidistribution

Simultano umnožavanje video ili audio izvora. Tijekom multidistribucije može se spojiti video procesor između video izvora i distribucijskog pojačala kako bi kopije bile bolje kvalitete..

Multimedia

Hardver i softver koji spaja video, računalnu grafiku i multikanalni zvuk. Multimedijom se mogu prikazivati višestruke video scene na jednom ekranu simultano. Pohranjivanje audio signala i video scena na har disk za edukacijske, prezentacijske ili produkcijske svrhe je samo jedan od načina primjene multimedije.

Multiplexer (mux)

Uređaj koji spaja više signala u jedan kompozitni signal koji se koristi u digitalnom audio/video okruženju.

Multiscan Monitor

Monitor namjenjen računalnoj upotrebi koji ima sposobnost usklađivanja različitih sync frekvencija što mu omogućuje korištenje raznih grafičkih formata.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice