Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

R pojmovi

Reclocking

Postupak koji se koristi u digitalnim komunikacijama kako bi se smanjio jitter koji nastaje kao posljedica kroištenja predugih kablova.

RGB (red/green/blue)

Osnovne komponente video signala u boji. Korištenjem dekodera boje u spoju s informacijom o usklađivanju stvara se cjelokupni kompozitni video signal koji se sastoji od kanala za prijenos informacija o svjetlini, sjajnosti boji i syncu. Profesionalna oprema za video uvijek koristi RGB signal za editiranje i obradu s obzirom na njegove superiorne performanse.

Rise Time

Parametar koji upućuje na brzinu i frekvencijski odaziv pojačala. Rise time je potrebno vrijeme kako bi signal promjenio svoju razinu sa 10% na 90% amplitude. Što je kraće vrijeme pojačalo je brže i ima bolji odaziv.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice