Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

O pojmovi

Off-line

Preliminarni stupanj u video editiranju, gdje se koriste kopije slabije kvalitete za dizajn, editing i kontrolu.

Oirt

Zastarjeli istočnoeuropski savez za emitiranja koji se 1993 spojio sa EBU.

On-line

Video editiranje u kojem se koriste kvalitetni materijali, donošeno na odlukama i procesu editirajna za vrijeme off-line faze.

Overlay

Umetanje jedne slike u drugu. Overlay se koristi kako bi s enametnuo računalno generirani text na video sliku (titlovi): Postupak zahtijeva korištenje genlock tehnike.

Oversampling

Signal digitalno sampliran na frekvencijama mnogo višim od NYQUIST* frekvencije. Kada je ova metoda upotrebljena filtriranje signala je jednostavnije i jeftinije.

Overscan

Prikazivanje video ili računalno generirane slike koja je veća od ekrana zbog čega se prikazuje samo dio informacija. Overscan rasteže sliku u svim smjerovima i krositi se kako bi se popunio ekran sa sklikom koja je manja nego li ekran.

Overshoot

Distorzija u signalu zbog nesavršenosti obrade signala. Priakzuej se npr. kao kocka sa nazubljenim rubovima. Razina overshoota se mjeri kao relativni postotak probijanja u omjeru na originalni signal. Nekada se namejrno koristi kako bi se izrazila oštrina ili slični efekt.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice