Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

N pojmovi

Negative Effect

Konverzija video slike u negativ. Crna i bijela su zamjenjene i boje su suprotne. Tipičan efekt integriran u kvalitetne generatore specijalnih efekata.

NF

Noise Figure. Pojam koji se koristi za mejrenje i procjenu buke i smetnje u različitim elektroničkim uređajima kao što su pojačala i sl.

Nicam

Nicam (728) - Near Instantaneous Companded Audio Multiplex, sustav razvijen od strane BBC-a za emitiranje TV stereo signala. Sustav se koristi u većini europskih zemalja i postao ej standard u stereo TV prijenosu. Audio informacije se kodiraju i prenose uz video informacije. Omogućuje prijem mono signala ukoliko prijemnik niej kompatibilan s NICAM sustavom. NICAM TV prijemnik je opremljen s dekoderom koji konvertira digitalnu informaciju u dva stereo anlogna kanala.

Noise – audio šum/buka

Pojam koji se koristi kako bi se opisala smetnja ili strani signal koji modificira i utječe na obrađeni signal. Rezultat je više čimbenika kao što su: napajanja, promjene napona i strujni udari i padovi koji su primjetni radi nesavršensoti chipova, eletrični motor na istom strujnom krugu i flouroscentne lampe i sl.

Noise Gate

Sofisticirani sklop koji raspoznaje neželjene niske signale i procesirani signal čime ujedno i štii signal. Standard su u visokokvalitetnoj opremi i uređajima.

Noise Reduction

Računalni proces koji se koristi kako bi se smanji stupanj buke/šuma u aduiu i videu. Moguće je uraditi proces tijekom ili posliej snimanja. Sustav kodiranja/dekodiranja kao što je Dolby noise reduction koristi se prije snimanja. Moguće je izvršiti ga i na postojećim zapisima korištenjem DNR - dinamičkog smanjivanja buke/šuma (dynamic noise reduction).

Nonlinearity video -

Razlika po kojoj se video signal razlikuje od idealnog linearnog izlaza kada se optereti s većim kapacitetom. Što je veće odstupanje veća je distorzija video signala što dovodi do problema prikazivanja crne, bijele i boja. Svi kvalitetni video uređaji su dizajnirani kako bi smanjili ovaj efekt.

Nrz/nrzi

Non Return to Zero (NRZ). Digitalni sustav kodiranja koji se koristi u serijskom povezivanju RS-232.

Ntsc (national Television Standards Committee)

Standard boja u S.A.D –u i Japanu i nosi naziv prema Američkoj udruzi koja je formulirala standard. Prednsot nad PAL sustavom je njegova jednostavnost koji istovremeno dosnosi i neke nedostatke kao što je ograničen bandwith koji utječe na oštinu slike i vjernost prikaza boja.

Nyquist Frequency

Minimalna frekvencija pri kojoj se može digitalno samplirati signal kako bi se omogućila njegova vjerna reprodukcija.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice